det kan vi hjælpe med

Rådgivning

Hvis menighedsrådet vil have indflydelse på troens og kirkens fremtid i sognet, så lad os hjælpes ad med at tænke fremad og planlægge den fremtid, I ønsker.

 • Vision og strategi
 • Visuel fremtoning
 • Udvikling af hjemmeside
 • Annoncering og kommunikation
 • Pressearbejde
 • Forandringer i organisationen

Ring til Claus Due på 41 67 45 62 eller mail på kontakt@dialogmedsognet.dk.

Eksempler

Grønholt og Asminderød er to selvstændige sogne, der arbejder tæt sammen. Så tæt, at de vil have en fælles grafisk fremtoning, fælles hjemmeside og fælles navn, der omfatter sognenes tre kirker Asminderød Kirke, Grønholt Kirke samt Fredensborg Slots Kirke. Under fællesnævneren fredensborgkirkerne er udviklingsprocessen i fuld gang.

Tag et kig på valgavisen, vi udarbejdede for Fredensborg Provsti og dets 7 sogne forud for menighedsrådsvalget 2016. Formålet med avisen var tresidet:

 1. Motivere potentielle og relevante menighedhedsrådskandidater til at lade sig opstille
 2. Motivere menigheden til engagement og valgdeltagelse
 3. Branding gennem at åbne menighedens øjne for kirkens høje aktivitetesniveau, mange succeser og spændende planer

Avisen er 8 sider i tabloid format, trykkes i 32.500 ex og distribueres som indstik i lokalpressen. Se valgavisen som pdf.

Der er tre grupper af mennesker, der besøger Fredensborg Provst´s hjemmesiden.

 1. Dem, der gerne vil kontakte eller finde informationer om provstiet
 2. Dem, der gerne vil kontakte eller vide mere om kirker og sogne i provstiet
 3. Medarbejdere, provstiudvalgsmedlemmer og præster i provstiet, der bruger provstiets hjemmeside som samarbejdsredskab

Alle grupper skal kunne finde det, de søger uden besvær. Det krævede en omstrukturering af hjemmesiden inden for valgte websiteløsnings eksisterende rammer. fredensborgprovsti.dk

Seminarer og workshops

Visioner og planer for fremtiden får et løft, når seminaret eller workshoppen i menighedsrådet eller hele organisationen ledes af en ekstern med kompetence i at drive den slags processer igennem. Og personer, der kan se sognet med friske øjne, fx i forbindelse med…

 • Den årlige visionsdag
 • Menighedsrådsvalget
 • Strategi- og planlægningsmøder
 • Spændende arrangementer, som I savner en projektleder til

Ring til Claus Due på 41 67 45 62 eller mail på kontakt@dialogmedsognet.dk.

Eksempler

Provst Hans-Henrik Nissen var initiativtager til dette arrangement i Hørsholm Sognegård, hvor menighedsråd, præster og medarbejdere fra provstiets syv sogne var inviteret til at høre om mål, strategier, kommunikation og forandringsprocesser.

Efterfølgende valgte provsten at forære bogen “Bedre dialog med sognet” til alle menighedsråd og præster.

Karlebo et et af landets store sogne med ca. 20.000 beboere, tre kirker, driftsbudget på 10. mill. kr. Sognet serviceres af 3 præster og 15 menighedsrådsmedlemmer. Der er derfor mange hensyn og opgaver at tage hensyn til, når man skal blive enige om en fælles vision med tilhørende indsatsstrategier.

Derfor mødtes MR og præster til en visionsdag i Egedal Kirke en lørdag morgen. Da vi gik hjem ud på eftermiddagen, lå både vision og indsatsstrategier klar.

Lige omkring årsskiftet 2015-6 gik vi i gang. Målet var tosidet:

 1. at finde en ny vision og strategi for sognet, der stod midt i en brydningstid
 2. at lægge planer for det kommende MR-valg, der skulle tiltrække nye kandidater. Visionen skulle indgå i dette arbejde for at vise kandidater og vælgere, den vej menighedsrådet ønskede sognet skulle udvikle sig.

Fase 1: Intern undersøgelse i MR og organisationen omkring deres vurdering af sognets styrke, svagheder, trusler og muligheder. Hertil også bud på vision og bedste idé til valgkampagne blev honoreret.

Fase 2: Heldags visionsmøde for MR på kursusejendommen Bymose Hegn. Undersøgelsens resultater indgik som input til dagen, hvis visionen og valgstrategierne blev lagt. Menighedsrådenes blad bad om at deltage som flue på væggen og skrev en artikel fra dagen.

Fase 3: Valgplanen færdiggjordes efterfølgende og har sammen med visionen været den røde tråd i valgindsatsen.

Planlægning, tilrettelæggelse, markedsføring samt kursusledelse af det stiftssponserede arrangement for meningedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift med Karlebo Sogn som initiativtager og praktisk arrangør. Deltagerantallet var ca. 60 og efterfølgende tilfredshedsmåling viste et meget tilfredsstillende resultat.

Kurser og uddannelse

Vi gennemfører kurser skræddersyet til dit sogn og åbne kurser i samarbejde med distriktsforeningerne. Se de aktuelle kurser her, og ring til Claus Due på 41 67 45 62 eller mail på kontakt@dialogmedsognet.dk.

Eksempler

kompas130Kend dit sogn, prioritér ressourcer og læg en plan for, hvordan du vil styrke din kirke.

Udbytte: Du lærer at se sognet og menigheden på en ny måde, og du får en række praktiske redskaber, så du bliver bedre til at rette indsats og ressourcer mod de dele af sognet og opgaverne, hvor kræfterne er bedst anvendt. Du kommer hjem med rammerne for en plan, der styrker kirken i dit sogn på den måde, du og menighedsrådet gerne vil.

130folkikirkenAntallet af kirkegængere er et godt udtryk for kirkens relation til menigheden. Og menighedens vej til kirkebænkene er en rejse, der skal planlægges.

Udbytte: Du lærer en arbejdsmetode, der styrker relationen til dele af menigheden, I ikke har så tæt kontakt til. Vi skitserer sammen en plan, der i sidste ende øger antallet af kirkegængere samtidig med, at den generelle opbakning i sognet styrkes.

130daabDåben er vejen ind til det kristne fællesskab og troen. Når dåbstallet viger, så skal der gøres noget ved det.

Udbytte: Du kommer hjem med konkrete metoder og planer for, hvordan du kan styrke dåbsprocenten i dit sogn. Der er tale om et konkret udbytte af kurset, som du kan gå hjem og føre ud i livet sammen med resten af menighedsråd og medarbejdere.

 

digitalt130Digital dialog gennem emails, sms, sociale medier og hjemmeside er den bedste og billigste vej til levende dialog.

Udbytte: Vi skaber rammerne for en god digital dialog med menigheden. Vi opbygger skelettet for en levende hjemmeside, som er et godt afsæt for dialogen med sognet. Du kommer hjem med en plan for, hvordan den digitale dialog skal skrues sammen i dit sogn. Det er således ikke et kursus i sociale medier eller lignende, men et kursus, der lægger den grundliggende struktur herfor.

130lokalavisVi bestemmer ikke, hvad avisen skriver om os, men vi kan få stor indflydelse på det!

Udbytte: Lær at skrive en pressemeddelelse, der appellerer til såvel journalist som til læser og få struktureret din pressekontakt, så du oftere når spalterne og opleves af medierne som en god kilde.


reklame130Når du bruger penge på en annonce, så er det jo dejligt, hvis den fungerer rigtig godt. 

Udbytte: 20 års erfaringer med at styrke effekten af annoncer og reklamer kan blive din på 3 timer. Du lærer med andre ord, hvordan du opbygger annoncer, brochurer og plakater, så de virker bedst muligt.

forandring130Derfor møder forandring modstand, og sådan ændres modstand til engagement.

Udbytte: Lær at forstå, hvorfor nogle mennesker er mere parate til forandringer end andre. Lær, hvordan du gennemfører forandringer i organisationen. Og hvordan organisationen udvikles til at se forandringer som noget spændende.

hjælp til driften

En faktura om måneden, og opgaven løses for jer.

Hvis I gerne vil aflastes og samtidig sikre en professionel håndtering af hjemmeside-opdateringen, pressearbejdet eller annonceringen, så lad os aftale et antal timer om måneden, der passer jer og blive enige om, hvordan vi organiserer arbejdet bedst muligt for jer.

Ring til Claus Due på 41 67 45 62 eller mail på kontakt@dialogmedsognet.dk

EKSEMPLER

Lad os sørge for, at hjemmesiden altid er opdateret og flot.

Jeres hjemmeside skal opdateres løbende for, at den kan være det effektive kommunikations redskab, den bør være. Kommende begivenheder skal lægges ind. Der skal vælges gode billeder. Forældede informationer skal ud. Nye og spændende skal ind. Og det hele skal ske løbende.

Med en samarbejdsaftale baseret på et fast antal timer hver måned skal vi nok sørge for, at hjemmesiden altid er opdateret og er en god oplevelse for de besøgende.

 

Lad os sørge for pressemeddelelserne til lokalpressen.

De lokale aviser og medier er fantastisk effektive talerør til menigheden. Men det forudsætter, at I sørger for at levere gode pressemeddelelser og pressefotos til medierne. At I gør det løbende. Og at pressen ser jer som en god kilde.

Med en samarbejdsaftale baseret på et fast antal timer hver måned kan vi varetage pressearbejdet, udarbejde pressemeddelelser, skaffe pressefotos samt gøre en indsats for at motivere pressen til at bringe jeres nyheder.

 

 

reklame130Lad os sørge for jeres annoncer og plakater.

Annoncer, foldere og plakater skal udarbejdes ud fra en professionel viden om kommunikation. Dels skal de efterlade et professionelt image af kirken og sognet. Dels skal de udarbejdes, så de motiverer flest muligt til at deltage i kirkens arrangementer. Endelig skal annonce-indrykningerne planlægges, bestilles og administreres inden for budgettet.

Med en samarbejdsaftale baseret på et fast antal timer hver måned skal vi nok sørge for, at sognet får størst muligt udbytte af annonceringen.

 

Køb bogen

Bedre dialog med sognet (ramme)

"Bedre dialog med sognet"

Køb den anmelderroste bog, der som den første af sin art hjælper præster og menighedsråd med at opnå en bedre dialog med sognet.

”Letlæst og rigt illustreret håndbog giver konkrete værktøjer til, hvordan kirken kan se på kommunikationen med sogn og menighed på en ny måde. … i første omgang anbefales ’Bedre dialog med sognet’ til alle, der har interesse i kirkens kommunikation og kan bruge et solidt men lettilgængeligt fagligt input i den retning.”

Martin Høybye, ”Kirken i Østjylland”

Bogen koncentrerer sig om 4 vigtige opgaver:

 • Hvad vil du med dit sogn?
 • Få en hjemmeside, der blomstrer
 • Få annoncer, der kommunikerer
 • Få organisationen med på forandring

Forfatter: Claus Due

Forlag: Books on Demand

Bogens Fakta: A5, Paperback, 100 sider

Er du menighedsrådsmedlem eller præst, og vil du gerne være med i den lukkede Facebook gruppe?

kompetence

Claus due

Claus Due (head)

Virksomhed

 • Rådgiver for folkekirken siden 2012
 • Rådgiver omkring markedsføring, salg og kundeloyalitet siden 1990
 • Arbejdet med forandringer i virksomheder siden 1992
 • Effektmåling af annoncer og kommunikation siden 1994
 • Rådgiver om forbedring af kommunikation og reklame
 • Forfatter til adskillige bøger og oceaner af artikler
 • Omfattende kursus- og foredragsvirksomhed

Menighedsråd

 • Næstformand, kasserer og kommunikationsansvarlig i Humlebæk Sogns menighedsråd samt formand for Valgbestyrelsen.
 • Bestyrelsesmedlem Frederiksborg Distriktsforening for menighedsråd
 • Samarbejder med en række af menighedsråd samt Fredensborg Provsti
 • Forfatter til bøger og artikler om profilering af Folkekirken

kontakt

Kontaktdata

Kundetilfredshed

kontakt mig

Dialog med Sognet™ er et rådgivningskoncept og et varemærke ejet af Due & Partners ApS.

Copyright Due & Partners ApS. 2015-2017

Få glæde af Due & Partners kompetencer:

 • Due & Partners  Fire veje til Flere GODE Kunder: due.dk
 • Kundeloyalitet.dk Kundetilfredshed, kundeloyalitet og CRM: kundeloyalitet.dk 
 • The Matrixs® Interaktivt ledelsessoftware specielt til CRM: thematrixs.dk
 • CheckPoint® Analyser og effektmåling af komunikation: check-point.dk
 • Dialog med Sognet Specialkompetence inden for rådgivning af folkekirken: dialogmedsognet.dk
45
Net Promoter Score Folkekirken

Vi måler jævnligt vores kunders tilfredshed med os efter målemetoden Net Promoter Score eller NPS. NPS er den procentdel af kunderne, der vil anbefale os fratrukket den procentandel, der ikke vil. Se videoen om NPS.

Ved bogkøb! Husk at anføre antal og leveringsadresse.

Send os en besked, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Start typing and press Enter to search