det kan vi hjælpe med

kaffekop500

Rådgivning

Hvis menighedsrådet vil have indflydelse på troens og kirkens fremtid i sognet, så lad os hjælpes ad med at tænke fremad og planlægge den fremtid, I ønsker.

 • Vision og strategi
 • Visuel fremtoning
 • Udvikling af hjemmeside
 • Annoncering og kommunikation
 • Pressearbejde
 • Forandringer i organisationen

Tag et kig på valgavisen, vi udarbejdede for Fredensborg Provsti og dets 7 sogne forud for menighedsrådsvalget 2016. Formålet med avisen var tresidet:

 1. Motivere potentielle og relevante menighedhedsrådskandidater til at lade sig opstille
 2. Motivere menigheden til engagement og valgdeltagelse
 3. Branding gennem at åbne menighedens øjne for kirkens høje aktivitetesniveau, mange succeser og spændende planer

Avisen er 8 sider i tabloid format, trykkes i 32.500 ex og distribueres som indstik i lokalpressen. Se valgavisen som pdf.

Grønholt og Asminderød er to selvstændige sogne, der arbejder tæt sammen. Så tæt, at de vil have en fælles grafisk fremtoning, fælles hjemmeside og fælles navn, der omfatter sognenes tre kirker Asminderød Kirke, Grønholt Kirke samt Fredensborg Slots Kirke. Under fællesnævneren fredensborgkirkerne er udviklingsprocessen i fuld gang.

Skrivehånd500

Seminarer og workshops

Visioner og planer for fremtiden får et løft, når seminaret eller workshoppen i menighedsrådet eller hele organisationen ledes af en ekstern med kompetence i at drive den slags processer igennem. Og personer, der kan se sognet med friske øjne, fx i forbindelse med…

 • Den årlige visionsdag
 • Menighedsrådsvalget
 • Planlægningsmøder

Karlebo et et af landets store sogne med ca. 20.000 beboere, tre kirker, driftsbudget på 10. mill. kr. Sognet serviceres af 3 præster og 15 menighedsrådsmedlemmer. Der er derfor mange hensyn og opgaver at tage hensyn til, når man skal blive enige om en fælles vision med tilhørende indsatsstrategier.

Derfor mødtes MR og præster til en visionsdag i Egedal Kirke en lørdag morgen. Da vi gik hjem ud på eftermiddagen, lå både vision og indsatsstrategier klar.

Lige omkring årsskiftet 2015-6 gik vi i gang. Målet var tosidet:

 1. at finde en ny vision og strategi for sognet, der stod midt i en brydningstid
 2. at lægge planer for det kommende MR-valg, der skulle tiltrække nye kandidater. Visionen skulle indgå i dette arbejde for at vise kandidater og vælgere, den vej menighedsrådet ønskede sognet skulle udvikle sig.

Fase 1: Intern undersøgelse i MR og organisationen omkring deres vurdering af sognets styrke, svagheder, trusler og muligheder. Hertil også bud på vision og bedste idé til valgkampagne blev honoreret.

Fase 2: Heldags visionsmøde for MR på kursusejendommen Bymose Hegn. Undersøgelsens resultater indgik som input til dagen, hvis visionen og valgstrategierne blev lagt. Menighedsrådenes blad bad om at deltage som flue på væggen og skrev en artikel fra dagen.

Fase 3: Valgplanen færdiggjordes efterfølgende og har sammen med visionen været den røde tråd i valgindsatsen.

Provst Hans-Henrik Nissen var initiativtager til dette arrangement i Hørsholm Sognegård, hvor menighedsråd, præster og medarbejdere fra provstiets syv sogne var inviteret til at høre om mål, strategier, kommunikation og forandringsprocesser.

Efterfølgende valgte provsten at forære bogen “Bedre dialog med sognet” til alle menighedsråd og præster.

DameLæser500

Kurser og uddannelse

Vi gennemfører kurser skræddersyet til dit sogn og åbne kurser i samarbejde med distriktsforeningerne. fx…

 • Hvad vil du med dit sogn?
 • Få en hjemmeside, der fiúngerer
 • Annoncer, der virker
 • Pressearbejde, der virker
 • Forandringer

Planlægning, tilrettelæggelse, markedsføring samt kursusledelse af det stiftssponserede arrangement for meningedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift med Karlebo Sogn som initiativtager og praktisk arrangør. Deltagerantallet var ca. 60 og efterfølgende tilfredshedsmåling viste et meget tilfredsstillende resultat.

Med distriktsforeningen som opdragsgiver gennemførte vi følgende 3 timers kurser i 2015:

 • Hvad vil du med dit sogn?
 • Få mere omtale i lokalpressen
 • Få kirkens hjemmeside til at blomstre

Det var første gang, vi samarbejdede med distriktsforeningen om kurser. Deltagerevalueringerne var rigtig gode, så det bliver ikke sidste gang.

Råber500

hjælp til driften

Hvis ikke I har kompetencen eller kræfterne til at varetage det daglige arbejde med den eksterne kommunikation, så kan følgende opgaver udliciteres til os:

 • Drift af hjemmeside
 • Drift af facebookside
 • Udarbejdelse og indrykning af annoncer
 • Udarbejdelse af pressemeddelelser og pressekontakt

Køb bogen

Bedre dialog med sognet (ramme)

"Bedre dialog med sognet"

Køb den anmelderroste bog, der som den første af sin art hjælper præster og menighedsråd med at opnå en bedre dialog med sognet.

”Letlæst og rigt illustreret håndbog giver konkrete værktøjer til, hvordan kirken kan se på kommunikationen med sogn og menighed på en ny måde. … i første omgang anbefales ’Bedre dialog med sognet’ til alle, der har interesse i kirkens kommunikation og kan bruge et solidt men lettilgængeligt fagligt input i den retning.”

Martin Høybye, ”Kirken i Østjylland”

Bogen koncentrerer sig om 4 vigtige opgaver:

 • Hvad vil du med dit sogn?
 • Få en hjemmeside, der blomstrer
 • Få annoncer, der kommunikerer
 • Få organisationen med på forandring

Er du menighedsrådsmedlem eller præst, og vil du gerne være med i den lukkede Facebook gruppe?

kompetence

Claus due

Claus Due (head)

Due & Partners

 • Rådgivningsvirksomhed omkring markedsføring, salg og kundeloyalitet siden 1990
 • Arbejdet med forandringer i virksomheder siden 1992
 • Effektmåling af annoncer og kommunikation siden 1994
 • Rådgiver om forbedring af kommunikation og reklame
 • Forfatter til adskillige bøger og oceaner af artikler
 • Omfattende kursus- og foredragsvirksomhed

Menighedsråd

 • Næstformand i menighedsrådet samt ansvarlig for kommunikationen i Humlebæk Sogn
 • Bestyrelsesmedlem Frederiksborg Distriktsforening for menighedsråd
 • Samarbejder med en række af menighedsråd samt Fredensborg Provsti
 • Forfatter til bøger og artikler om profilering af Folkekirken

kontakt

Kontaktdata

Kundetilfredshed

kontakt mig

Dialog med Sognet™ er et rådgivningskoncept og et varemærke ejet af Due & Partners ApS.

Copyright Due & Partners ApS. 2015-2016

Få glæde af Due & Partners kompetencer:

 • Due & Partners  Fire veje til Flere GODE Kunder: due.dk
 • Kundeloyalitet.dk Kundetilfredshed, kundeloyalitet og CRM: kundeloyalitet.dk 
 • The Matrixs® Interaktivt ledelsessoftware specielt til CRM: thematrixs.dk
 • CheckPoint® Analyser og effektmåling af komunikation: check-point.dk
 • Dialog med Sognet Specialkompetence inden for rådgivning af folkekirken: dialogmedsognet.dk
45
Net Promoter Score Folkekirken

Vi måler jævnligt vores kunders tilfredshed med os efter målemetoden Net Promoter Score eller NPS. NPS er den procentdel af kunderne, der vil anbefale os fratrukket den procentandel, der ikke vil. Se videoen om NPS.