det kan vi hjælpe med

kaffekop500

Rådgivning

Hvis menighedsrådet vil have indflydelse på troens og kirkens fremtid i sognet, så lad os hjælpes ad med at tænke fremad og planlægge den fremtid, I ønsker.

 • Vision og strategi
 • Visuel fremtoning
 • Udvikling af hjemmeside
 • Annoncering og kommunikation
 • Pressearbejde
 • Forandringer i organisationen

Eksempler

Grønholt og Asminderød er to selvstændige sogne, der arbejder tæt sammen. Så tæt, at de vil have en fælles grafisk fremtoning, fælles hjemmeside og fælles navn, der omfatter sognenes tre kirker Asminderød Kirke, Grønholt Kirke samt Fredensborg Slots Kirke. Under fællesnævneren fredensborgkirkerne er udviklingsprocessen i fuld gang.

Tag et kig på valgavisen, vi udarbejdede for Fredensborg Provsti og dets 7 sogne forud for menighedsrådsvalget 2016. Formålet med avisen var tresidet:

 1. Motivere potentielle og relevante menighedhedsrådskandidater til at lade sig opstille
 2. Motivere menigheden til engagement og valgdeltagelse
 3. Branding gennem at åbne menighedens øjne for kirkens høje aktivitetesniveau, mange succeser og spændende planer

Avisen er 8 sider i tabloid format, trykkes i 32.500 ex og distribueres som indstik i lokalpressen. Se valgavisen som pdf.

Der er tre grupper af mennesker, der besøger Fredensborg Provst´s hjemmesiden.

 1. Dem, der gerne vil kontakte eller finde informationer om provstiet
 2. Dem, der gerne vil kontakte eller vide mere om kirker og sogne i provstiet
 3. Medarbejdere, provstiudvalgsmedlemmer og præster i provstiet, der bruger provstiets hjemmeside som samarbejdsredskab

Alle grupper skal kunne finde det, de søger uden besvær. Det krævede en omstrukturering af hjemmesiden inden for valgte websiteløsnings eksisterende rammer. fredensborgprovsti.dk

Skrivehånd500

Seminarer og workshops

Visioner og planer for fremtiden får et løft, når seminaret eller workshoppen i menighedsrådet eller hele organisationen ledes af en ekstern med kompetence i at drive den slags processer igennem. Og personer, der kan se sognet med friske øjne, fx i forbindelse med…

 • Den årlige visionsdag
 • Menighedsrådsvalget
 • Strategi- og planlægningsmøder
 • Spændende arrangementer, som I savner en projektleder til

Eksempler

Provst Hans-Henrik Nissen var initiativtager til dette arrangement i Hørsholm Sognegård, hvor menighedsråd, præster og medarbejdere fra provstiets syv sogne var inviteret til at høre om mål, strategier, kommunikation og forandringsprocesser.

Efterfølgende valgte provsten at forære bogen “Bedre dialog med sognet” til alle menighedsråd og præster.

Karlebo et et af landets store sogne med ca. 20.000 beboere, tre kirker, driftsbudget på 10. mill. kr. Sognet serviceres af 3 præster og 15 menighedsrådsmedlemmer. Der er derfor mange hensyn og opgaver at tage hensyn til, når man skal blive enige om en fælles vision med tilhørende indsatsstrategier.

Derfor mødtes MR og præster til en visionsdag i Egedal Kirke en lørdag morgen. Da vi gik hjem ud på eftermiddagen, lå både vision og indsatsstrategier klar.

Lige omkring årsskiftet 2015-6 gik vi i gang. Målet var tosidet:

 1. at finde en ny vision og strategi for sognet, der stod midt i en brydningstid
 2. at lægge planer for det kommende MR-valg, der skulle tiltrække nye kandidater. Visionen skulle indgå i dette arbejde for at vise kandidater og vælgere, den vej menighedsrådet ønskede sognet skulle udvikle sig.

Fase 1: Intern undersøgelse i MR og organisationen omkring deres vurdering af sognets styrke, svagheder, trusler og muligheder. Hertil også bud på vision og bedste idé til valgkampagne blev honoreret.

Fase 2: Heldags visionsmøde for MR på kursusejendommen Bymose Hegn. Undersøgelsens resultater indgik som input til dagen, hvis visionen og valgstrategierne blev lagt. Menighedsrådenes blad bad om at deltage som flue på væggen og skrev en artikel fra dagen.

Fase 3: Valgplanen færdiggjordes efterfølgende og har sammen med visionen været den røde tråd i valgindsatsen.

Planlægning, tilrettelæggelse, markedsføring samt kursusledelse af det stiftssponserede arrangement for meningedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift med Karlebo Sogn som initiativtager og praktisk arrangør. Deltagerantallet var ca. 60 og efterfølgende tilfredshedsmåling viste et meget tilfredsstillende resultat.

DameLæser500

Kurser og uddannelse

Vi gennemfører kurser skræddersyet til dit sogn og åbne kurser i samarbejde med distriktsforeningerne. fx…

Eksempler

kompas130Kend dit sogn, prioritér ressourcer og læg en plan for, hvordan du vil styrke din kirke.

Udbytte: Du lærer at se sognet og menigheden på en ny måde, og du får en række praktiske redskaber, så du bliver bedre til at rette indsats og ressourcer mod de dele af sognet og opgaverne, hvor kræfterne er bedst anvendt. Du kommer hjem med rammerne for en plan, der styrker kirken i dit sogn på den måde, du og menighedsrådet gerne vil.

130folkikirkenAntallet af kirkegængere er et godt udtryk for kirkens relation til menigheden. Og menighedens vej til kirkebænkene er en rejse, der skal planlægges.

Udbytte: Du lærer en arbejdsmetode, der styrker relationen til dele af menigheden, I ikke har så tæt kontakt til. Vi skitserer sammen en plan, der i sidste ende øger antallet af kirkegængere samtidig med, at den generelle opbakning i sognet styrkes.

130daabDåben er vejen ind til det kristne fællesskab og troen. Når dåbstallet viger, så skal der gøres noget ved det.

Udbytte: Du kommer hjem med konkrete metoder og planer for, hvordan du kan styrke dåbsprocenten i dit sogn. Der er tale om et konkret udbytte af kurset, som du kan gå hjem og føre ud i livet sammen med resten af menighedsråd og medarbejdere.

 

digitalt130Digital dialog gennem emails, sms, sociale medier og hjemmeside er den bedste og billigste vej til levende dialog.

Udbytte: Vi skaber rammerne for en god digital dialog med menigheden. Vi opbygger skelettet for en levende hjemmeside, som er et godt afsæt for dialogen med sognet. Du kommer hjem med en plan for, hvordan den digitale dialog skal skrues sammen i dit sogn. Det er således ikke et kursus i sociale medier eller lignende, men et kursus, der lægger den grundliggende struktur herfor.

130lokalavisVi bestemmer ikke, hvad avisen skriver om os, men vi kan få stor indflydelse på det!

Udbytte: Lær at skrive en pressemeddelelse, der appellerer til såvel journalist som til læser og få struktureret din pressekontakt, så du oftere når spalterne og opleves af medierne som en god kilde.


reklame130Når du bruger penge på en annonce, så er det jo dejligt, hvis den fungerer rigtig godt. 

Udbytte: 20 års erfaringer med at styrke effekten af annoncer og reklamer kan blive din på 3 timer. Du lærer med andre ord, hvordan du opbygger annoncer, brochurer og plakater, så de virker bedst muligt.

forandring130Derfor møder forandring modstand, og sådan ændres modstand til engagement.

Udbytte: Lær at forstå, hvorfor nogle mennesker er mere parate til forandringer end andre. Lær, hvordan du gennemfører forandringer i organisationen. Og hvordan organisationen udvikles til at se forandringer som noget spændende.

forandring130

hjælp til driften

Hvis ikke I har kompetencen eller kræfterne til at varetage det daglige arbejde med den eksterne kommunikation, så kan følgende opgaver udliciteres til os:

 • Drift af hjemmeside
 • Drift af facebookside
 • Udarbejdelse og indrykning af annoncer
 • Udarbejdelse af pressemeddelelser og pressekontakt

Køb bogen

Bedre dialog med sognet (ramme)

"Bedre dialog med sognet"

Køb den anmelderroste bog, der som den første af sin art hjælper præster og menighedsråd med at opnå en bedre dialog med sognet.

”Letlæst og rigt illustreret håndbog giver konkrete værktøjer til, hvordan kirken kan se på kommunikationen med sogn og menighed på en ny måde. … i første omgang anbefales ’Bedre dialog med sognet’ til alle, der har interesse i kirkens kommunikation og kan bruge et solidt men lettilgængeligt fagligt input i den retning.”

Martin Høybye, ”Kirken i Østjylland”

Bogen koncentrerer sig om 4 vigtige opgaver:

 • Hvad vil du med dit sogn?
 • Få en hjemmeside, der blomstrer
 • Få annoncer, der kommunikerer
 • Få organisationen med på forandring

Er du menighedsrådsmedlem eller præst, og vil du gerne være med i den lukkede Facebook gruppe?

kompetence

Claus due

Claus Due (head)

Due & Partners

 • Rådgivningsvirksomhed omkring markedsføring, salg og kundeloyalitet siden 1990
 • Arbejdet med forandringer i virksomheder siden 1992
 • Effektmåling af annoncer og kommunikation siden 1994
 • Rådgiver om forbedring af kommunikation og reklame
 • Forfatter til adskillige bøger og oceaner af artikler
 • Omfattende kursus- og foredragsvirksomhed

Menighedsråd

 • Næstformand i menighedsrådet samt ansvarlig for kommunikationen i Humlebæk Sogn
 • Bestyrelsesmedlem Frederiksborg Distriktsforening for menighedsråd
 • Samarbejder med en række af menighedsråd samt Fredensborg Provsti
 • Forfatter til bøger og artikler om profilering af Folkekirken

kontakt

Kontaktdata

Kundetilfredshed

kontakt mig

Dialog med Sognet™ er et rådgivningskoncept og et varemærke ejet af Due & Partners ApS.

Copyright Due & Partners ApS. 2015-2016

Få glæde af Due & Partners kompetencer:

 • Due & Partners  Fire veje til Flere GODE Kunder: due.dk
 • Kundeloyalitet.dk Kundetilfredshed, kundeloyalitet og CRM: kundeloyalitet.dk 
 • The Matrixs® Interaktivt ledelsessoftware specielt til CRM: thematrixs.dk
 • CheckPoint® Analyser og effektmåling af komunikation: check-point.dk
 • Dialog med Sognet Specialkompetence inden for rådgivning af folkekirken: dialogmedsognet.dk
45
Net Promoter Score Folkekirken

Vi måler jævnligt vores kunders tilfredshed med os efter målemetoden Net Promoter Score eller NPS. NPS er den procentdel af kunderne, der vil anbefale os fratrukket den procentandel, der ikke vil. Se videoen om NPS.

Ved bogkøb! Husk at anføre antal og leveringsadresse.